ITH maakt zich hard voor startersleningen voor Houtense jongeren

Steuntje in de rug voor Houtense jongeren in deze oververhitte woningmarkt

De inwonerspartij wil maximaal inzetten op betaalbaar wonen. Daarom diende de inwonerspartij  dinsdagavond een motie vreemd in, waarin zij het college verzocht om op korte termijn te kijken op welke manier startersleningen ingezet kunnen worden voor de Houtense jongeren. Op die manier kan de gemeente Houten hun jongeren ondersteunen bij het verkrijgen van een koopwoning.

Er is geen balans op de Houtense woningmarkt. ITH vindt dit enorm onwenselijk omdat onze jonge inwoners het verdienen om een huis in Houten te kunnen aanschaffen. Raadslid Sharon Zwijsen: “De prijzen van koopwoningen zijn hoog. Starters kunnen geen eerste woning krijgen, waardoor zij te lang op kamers of bij hun ouders wonen. We hebben de plicht naar de Houtense inwoners om ‘out of the box’ te denken!”

Er zijn verschillende regelingen te bedenken die woningen voor starters betaalbaarder maakt. Het college is de afgelopen maanden al hard aan de slag met het op een rijtje zetten van allerlei mogelijke instrumenten die voor betaalbare nieuwbouwwoningen kunnen zorgen. Maar nieuwbouw is niet het enige instrument en de inwonerspartij wil met startersleningen ook de markt met bestaande woningbouw aantrekkelijker maken.


Een startersleningen is een lening bovenop de eerste hypotheek, die gebruikt kan worden voor de aanschaf van een eerste koopwoning. De starterslening vult het gat tussen de maximale hypotheek en de koopprijs van een woning. In 2012 is de ’Verordening VROM Startersleningen Gemeente Houten’ aangenomen. Door vorige colleges is dit instrument vervolgens amper ingezet. Bij veel van onze buurgemeentes kun je dit instrument al aanvragen.

Raadslid Sharon Zwijsen: “Starters krijgen met een starterslening meer kansen op de woningmarkt. Dit draagt bij aan de doorstroming in Houten. De starterslening is een goed voorbeeld om op een creatieve manier onze jongeren te helpen met de aanschaf van een koopwoning. Des te mooier dat deze motie is aangenomen!”

Inwonerspartij doet recht aan petitie "de Startsprong"

De inwonerspartij doet recht aan de meer dan 1200 inwoners die de petitie van zwembad de Startsprong hebben ondertekend. Door initiatief van ITH kan het zwembad De Startsprong gebruik maken van de Subsidieregeling Energiecompensatie Houten. De motie werd gesteund door Natuurlijk Houten, VVD en SGP.
 

De inwonerspartij vindt het van essentieel belang dat maatschappelijke organisaties niet kopje onder gaan door de gestegen energieprijzen. Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om maatschappelijke organisaties te helpen als zij in zwaar weer verkeren. Daarom vindt ITH het een goed initiatief van het college om een noodfonds in te stellen, waar deze organisaties gebruik van kunnen maken. Naast dat dit noodzakelijk is, is ook het vrij uniek. Weinig andere gemeenten stellen een dergelijk noodfonds op.

Het zwembad de Startsprong heeft dinsdagavond 24 januari 2023 een petitie aangeboden aan wethouder Sander Bos met meer dan 1200 handtekeningen van Houtense inwoners. Het onderschrijft de maatschappelijke waarde van het zwembad als zoveel inwoners hier waarde aan hechten. Ze hebben deze handtekeningen aan een reddingsboei gehangen, om daarmee een duidelijk signaal af te geven aan de gemeenteraad. Help ons nu!

ITH diende een motie in om zwembad de Startsprong aan te merken als een organisatie die gebruik kan maken van de subsidieregeling Energiecompensatie Houten. Die motie werd gesteund door Natúúrlijk Houten, VVD en SGP. 

Indiener Mark Honkoop van ITH is blij dat de motie er doorheen is gekomen. "Dit geeft ook duidelijkheid aan de eigenaren", zei hij erover. Honkoop gaf tijdens de raadsvergadering aan open te staan om de regeling ook voor andere commerciële organisaties open te stellen, maar zich nu eerst op De Startsprong te willen richten. "Zij bieden al jaren zwemonderwijs aan kinderen en volwassenen. En zwemonderwijs is van levensbelang. Dit dreigt nu weg te vallen omdat het water hen aan de lippen staat door de hoge energieprijzen. Dit is een organisatie die onze steun verdient."

 

Inwonerspartij Toekomst Houten strijdt voor subsidie voor ″De Startsprong″

Maatschappelijke functie zwembad is voor inwoners belangrijk

Zwembad de Startsprong verkeert in financieel zwaar weer als gevolg van de stijgende energieprijzen. Het ziet ernaar uit dat zij geen beroep kunnen doen op de subsidieregeling Energiecompensatie. Deze regeling is door de gemeente in het leven geroepen om maatschappelijke organisaties te compenseren voor de gestegen energieprijzen. Inwonerspartij Toekomst Houten (ITH) dient dinsdag tijdens de raadsvergadering een motie in om zwembad de Startsprong aan te merken als een organisatie die gebruik kan maken van deze subsidieregeling. “We zien dat er naast het regulier zwemonderwijs ook kwetsbare kinderen en volwassenen met gezondheidsproblemen zwemmen bij de Startsprong. ITH vindt het juist belangrijk dat we voorkomen dat deze inwoners in de kou komen te staan. We vinden dat ze een belangrijke maatschappelijke rol vervullen voor onze inwoners. De subsidieregeling zou hier juist in moeten voorzien", stelt raadslid Mark Honkoop van de Inwonerspartij.

Voor ITH is het van essentieel belang dat maatschappelijke organisaties niet omvallen door de gestegen energieprijzen. Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid om maatschappelijke organisaties te helpen wanneer zij in zwaar weer verkeren. Daarom vind ITH het een goed initiatief van het college om een noodfonds in te stellen, waar deze organisaties gebruik van kunnen maken. ″Daarmee laat het college zien hoe belangrijke maatschappelijke organisaties zijn voor de Houtense samenleving. Bovendien is het redelijk uniek, aangezien weinig andere gemeenten een dergelijk fonds opstellen″, aldus raadslid Honkoop.

Helaas dreigt zwembad de Startsprong buiten de boot te vallen. Het zwembad is niet aangemerkt als een maatschappelijke organisatie, omdat zij een commerciële onderneming is. Raadslid Mark Honkoop: “Dit zien wij echt anders! Naast het regulier zwemonderwijs voor kinderen en volwassenen wordt zwembad de Startsprong ook voor andere doeleinden gebruikt. Het biedt nadrukkelijk te mogelijkheid aan mensen die moeten revalideren van een ziekte of operatie alsook mensen met reuma een manier om te herstellen of beter om te kunnen gaan met hun gezondheidsproblemen. Daarnaast voorziet De Startsprong in privé-zwemonderwijs voor kinderen met een beperking die moeite hebben om te zwemmen in een groepsverband. Deze maatschappelijke functie moeten we als politiek juist omarmen en de mogelijkheden verkennen om hun in aanmerking te laten komen voor subsidie”.

De eigenaren van zwembad de Startsprong bieden Wethouder Sander Bos dinsdagavond voor de raadsvergadering een petitie aan, die ongeveer 1200 inwoners hebben ondertekend. Dit onderschrijft andermaal de maatschappelijke waarde van dit zwembad als zoveel inwoners hier waarde aan hechten. In de raadsvergadering van dinsdag 24 januari zal Inwonerspartij Toekomst Houten een motie indienen waarin zij het college verzoekt om zwembad de Startsprong aan te merken als een organisatie die gebruik kan maken van de subsidieregeling Energiecompensatie.

 RTV Utrecht heeft een interview gedaan met de eigenaren van zwembad de Startsprong en raadslid Mark Honkoop. Dit kunt u hier vinden: https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/3529814/houtens-zwembad-de-startsprong-strijdt-voor-energiehulp-het-wordt-volgende-maand-al-een-ingewikkeld-verhaal

Houten openingsitem bij NOS-journaal

Succes Inwonerspartij Toekomst Houten en Natuurlijk Houten trekt nationale televisie

 Op zaterdag 16 juli 2022 opende het NOS-journaal van zes uur en ook van acht uur met de gemeente Houten. Uit een inventarisatie van het NOS-journaal blijkt dat lokale partijen bijna een kwart meer wethouders leveren dan vier jaar geleden. Ook in Houten zijn drie wethouders van lokale partijen toegetreden tot het college. Namens Inwonerspartij Toekomst Houten twee wethouders, Rosa Molenaar en Ria Frowijn en namens Natuurlijk Houten Paul van Ruitbeek. Tijdens de uitzending kwamen fractievoorzitter van ITH, Willem Zandbergen, aan het woord en ook Tijm Corporaal van Natuurlijk Houten. Tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen was ITH de grote winnaar en werd veruit de grootste partij met acht zetels. Ook Natuurlijk Houten boekte een duidelijke winst van vier zetels. Tijdens de uitzending stond het succes van deze lokale partijen in Houten centraal.

 ″Een unicum dat het NOS-journaal opent met Houten. Het is mooi om te zien hoe Houten door het succes van de twee lokale partijen op de kaart wordt gezet en dan nog wel als openingsitem″, zegt Willem Zandbergen van ITH met trots. ″Het succes van ons als inwonerspartij is dat wij de inwoner een gezicht geven in de gemeenteraad. Lokale problemen vragen om lokale oplossingen, waarbij wij de deskundigheid van onze inwoners willen betrekken. De afgelopen periode laat zien dat we daarin geslaagd zijn″. De NOS benadrukte dat de afgelopen zestien jaar lokale partijen geen deel uitmaakten van het college in Houten. ″Het is goed dat nu met deze traditie wordt gebroken. De Inwonerspartij heeft niet voor niets ook de tweede lokale partij laten toetreden tot het college. Wij hebben nu in Houten een breed lokale coalitie en dat is baanbrekend voor Houten. Maar het mooiste is dat Houten vanwege het succes van onze lokale partijen nu mooi op de kaart staat. Dat verdient Houten!″, aldus Willem Zandbergen. 

 

Raadslid Zwijsen (ITH) biedt burgemeester wensen van inwoners aan

Nieuwe vorm van inwonersparticipatie levert rijke oogst voor coalitieakkoord op

Op dinsdagavond heeft raadslid Sharon Zwijsen van de Inwonerspartij (ITH) namens de volledige gemeenteraad de inspiraties van inwoners aangeboden aan de burgemeester ten behoeve van het coalitieakkoord. Inwoners waren door alle fracties uit de gemeenteraad uitgenodigd om hun wensen in te brengen, zodat deze kunnen worden meegenomen in een nieuw op te stellen coalitieakkoord. De inwonerspartij heeft tijdens de verkiezingen gepleit voor een nieuwe manier van formeren, waarbij ook inwoners tijdens het formatieproces betrokken worden. Op deze wijze worden inwoners vroegtijdig betrokken bij de plannen voor de komende vier jaar. “ITH heeft als inwonerspartij samen met de andere partijen daarmee een trendbreuk gerealiseerd ten opzichte van eerdere formatieprocessen. ITH draagt daarmee bij aan een nieuwe bestuursstijl en laat zien waar zij de laatste jaren hard voor gestreden heeft, namelijk inwoners in de planfase al betrekken”, aldus Sharon Zwijsen van ITH.

Alle fracties hebben deelgenomen aan een expertgroep om dit idee praktisch vorm te geven. 29 inwoners hebben van de ‘pitch’-mogelijkheid gebruik gemaakt en veel inwoners hadden zelfs meer dan één suggestie of idee. De pitches zijn gehouden op drie avonden, verspreid over vijf verschillende locaties. De gemeenteraadsleden zijn daarmee zelf de Houtense samenleving ingegaan. “Iedereen was onder de indruk van het enthousiasme van onze inwoners. We hebben zelfs een pitch gehad die ondersteund werd door een muzikale serenade door Kunst na Arbeid bij de Grund. Inwonersparticipatie is niet alleen nodig, maar leuk en daarmee echt inspirerend”, aldus Sharon Zwijsen.

Maandag 20 juni om 16.00 uur wordt het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd in de Engel op het Oude Dorp. Bij die presentatie wordt tevens toegelicht hoe de inbreng van de inwoners tijdens de inspiratiesessies een plaats hebben gekregen in het coalitieakkoord. ITH nodigt u van harte uit om dit bij te wonen!

De inwonerspartij dankt alle inwoners van Houten, Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ’t Waal voor de waardevolle inspiratie die ze ons gegeven hebben! ITH zal de komende vier jaren zich buitengewoon inzetten om inwonersparticipatie centraal te zetten. Een wethouder inwonersparticipatie, zoals genoemd in ons verkiezingsprogramma, zal dit waarborgen. Met het vroegtijdig betrekken van inwoners zal de besluitvorming beter worden en krijgen inwoners een gezicht in de gemeenteraad.