Het unieke en vertrouwde karakter van Houten is gered!

Het unieke en vertrouwde karakter van Houten is gered!

Veel inwoners wonen met plezier in Houten vanwege de unieke wijze waarop Houten is gebouwd. Het lijkt dan ook vanzelfsprekend om bij uitbreiding van het aantal woningen te blijven voortborduren op dit mooie concept. Maar niets was minder waar. Een groot aantal partijen in de gemeenteraad wilde twee jaar geleden met de Ruimtelijke Koers een heel andere weg inslaan: massale hoogbouw, minder groen en stedelijke verdichting.

Een ruime meerderheid van de Houtense bevolking heeft zich samen met de Inwonerspartij tijdens het referendum daartegen terecht verzet. Als Inwonerspartij zien wij het dan ook als onze opdracht om aan deze stem van de inwoner gehoor te geven. Het nieuwe college is hiermee direct aan de slag gegaan. Niet alleen, maar juist samen met inwoners. Ja, want zo kan het ook. Straatinterviews, een online enquête waar 2.447 inwoners aan hebben deelgenomen en een expertgroep met eigen inwoners als experts, zoals Robert Derks die de architect van het huidige Houten is. Ik vind het bewonderenswaardig om te zien hoe inwoners in hun eigen tijd zich volkomen vrijwillig inzetten voor Houten. Het resultaat is een gedragen plan met heldere ruimtelijke inrichtingsprincipes, waarbij het unieke karakter van Houten voortaan behouden blijft.

Toch blijft het voor sommige oppositiepartijen wennen dat het ook anders kan en worden ze niet graag herinnerd aan het verleden. Vanuit de oppositie was er kritiek dat de plannen 10.000 euro hebben gekost. Daar kun je inderdaad iets van vinden. Maar ja, wat heb je liever: een Ruimtelijke Koers die meer dan 1,5 miljoen euro heeft gekost (150 keer zo duur) en die massaal is weggestemd door de eigen inwoners of een plan dat samen met inwoners tot stand is gekomen en dat unaniem is aangenomen? Dan hoef ik zelf niet lang na te denken.

Het is nu zaak dat spoedig extra woningen worden gebouwd voor starters, gezinnen en senioren. Ook dat ziet de Inwonerspartij als haar opdracht. Gelukkig weten we nu dat deze woningen in ieder geval zullen passen binnen onze unieke dorpse karakter!

Willem Zandbergen,
Fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten