Opent de uitslag van het referendum nu eindelijk de ogen van dit college?

Opent de uitslag van het referendum nu eindelijk de ogen van dit college?

Op 18 maart werd de uitslag van het referendum over de Ruimtelijke Koers bekend gemaakt. De inwoners van Houten hebben een duidelijk ″nee″ uitgesproken tegen de plannen van het college. Inwonerspartij Toekomst Houten heeft zich van meet af aan stevig verzet tegen de Ruimtelijke Koers. En niet zonder reden. De plannen met een sterke fixatie op appartementen en hoogbouw tot 14-hoog, stedelijke verdichting en minder groen sluiten niet aan bij wat inwoners willen, wat Houten nodig heeft en ook niet wat bij Houten past.

De coalitiepartijen GroenLinks, CDA, VVD en ChristenUnie aangevuld met PvdA, D66 en Houten Anders waren een weg ingeslagen zonder de wensen van de inwoners daarin goed mee te nemen. Een pijnlijke constatering, vooral omdat deze partijen al zo gewaarschuwd waren door de inwoners. Lang leve de democratie en het referendum dat nu een halt toe roept aan deze plannen.

Het negeren van signalen van de inwoners door het college heeft er toe geleid dat er enorme vertraging is opgelopen en dat er anderhalf miljoen euro is uitgegeven aan een plan dat niet gedragen wordt door Houtenaren. De locoburgemeester gaf aan dat hij in dit hele proces geen enkele aanleiding zag om regie te nemen. In hoeverre is dit college nog in staat een totaal andere koers te ontwerpen? De Inwonerspartij en SGP hebben een initiatief ingediend om nu maar eens de inwoners aan de tekentafel te zetten. U raadt het al. Het initiatief werd door het college ontraden.

Zouden de ogen nu wel echt geopend zijn? En durft het college nu wel echt in de spiegel te kijken en wie zien zij dan? Ook ik heb na deze turbulente weken in de spiegel gekeken. Ik zag alleen mezelf niet, maar mijn lieve vader, mijn bevlogen fractievoorzitter die twee jaar geleden zo plotseling overleed. Hij zei: ″Goed gedaan jongen! Nooit vergeten dat je er voor de inwoners zit en voor niemand anders, wat anderen daar ook van vinden.″ Ik glimlachte, terwijl er een grote traan over mijn wang rolde.

Willem Zandbergen

Raadslid Inwonerspartij Toekomst Houten