Meer woningen, maar geen tweede Nieuwegein!

Diverse politieke partijen hebben in Houten in achtereenvolgende colleges de wachtlijsten voor woningen onverantwoord hoog laten oplopen. Jongeren moeten soms meer dan tien jaar wachten. Maar ook ouderen wordt onvoldoende kans geboden om betaalbaar in Houten te kunnen wonen. Inwonerspartij Toekomst Houten wil dat onze eigen kinderen, maar ook onze ouders, als deze op leeftijd raken, het perspectief wordt geboden om in Houten te kunnen blijven wonen.

In de Ruimtelijke Koers hebben CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie ruim twee jaar na hun aantreden eindelijk hun plannen gepresenteerd. De kosten van deze plannen? Ruim anderhalf miljoen euro en dan te bedenken dat deze coalitie tegelijkertijd 1,3 miljoen bezuinigt op de zorg voor ouderen.

Uitkomst van deze plannen: flatgebouwen tot 14 hoog, veel minder groen, enorme verkeersconcentraties en hoogbouw in de Borchen, de Gaarden, de Gildes en de Molen. Daarnaast nieuwbouw bij de Doornkade naast de A27. De GGD onderschrijft de gezondheidsrisico’s van geluidsoverlast en slechte luchtkwaliteit die ITH al eerder heeft geadresseerd. Waarom geen nieuwbouw in Houten-Oost? Waarom niet meer eengezinswoningen? Waarom moeten onze jeugd en ouderen in een appartement?

De plannen vragen dus om een second opinion. ITH heeft dat voorgesteld, maar de coalitiepartijen alsmede D66 en PvdA hebben het verzoek weggestemd. Wellicht is er angst dat de gemaakte keuzes door de mand vallen? Onbegrijpelijk! Waarom willen ze van Houten een tweede Nieuwegein maken? Niet raar dus dat er nu een initiatief is gestart vanuit inwoners zelf.

En in plaats dat partijen met deze eigen inwoners in gesprek gaan, wordt hun petitie op voorhand in een negatief daglicht gesteld. Het past helaas in een lange rij van initiatieven die onze gemeentepolitiek terzijde heeft gelegd. Weet u het nog? De petities over de opening van het buitenbad, de kerstboomverbranding, de perenboomgaard Schalkwijk, het basisinkomen, de zondagopening en Den Oord? De Inwonerspartij zal zich blijven inzetten voor onze inwoners, die Houten gemaakt hebben tot wat het nu is en daar mogen we trots op zijn!

Willem Zandbergen
Raadslid ITH