“Jongere inwoners verdienen een stem!”

“Jongere inwoners verdienen een stem!”

Twee minuten. In twee minuten moest ik mijn zienswijze over de Ruimtelijke Koers pitchen. Echter, wat ik goed of fout vond aan de Ruimtelijke Koers kon ik nooit vertellen binnen twee minuten. Er waren ongeveer 50 inwoners aanwezig in de RTG, maar ik was de enige jongere.
Na gebruik van mijn inspreekrecht begon ik enthousiast met een groep inwoners aan een alternatief plan. Een plan dat wel passend is voor Houten, duurzaam en aansluit bij de wensen van inwoners. Zo ontstond het Manifest Houtense Koers.

De Inwonerspartij Toekomst Houten bracht tijdens de raadsdebatten, als één van de weinige fracties, goed onder de aandacht dat Houten iets anders nodig had. De uitkomst van het referendum bevestigde uiteindelijk ons gedeelde standpunt. Ik merk aan mezelf dat ik het leuk vind om de stem te zijn voor een grote groep mensen die zich niet gehoord voelen.

Ook vind ik het nodig om mijn leeftijdsgenoten bewust te maken dat juist de lokale politiek effect heeft op hun leven en hun toekomst. Ik heb de ambitie om wel iets te veranderen.

ITH heeft mij de kans geboden om mijn stem verder te verspreiden. Ik wil dat elke inwoner in Houten de kans krijgt om gehoord te worden en dat elke jongere zich bij de verkiezingen kan identificeren met een leeftijdsgenoot op de kieslijst.

ITH is bij uitstek een partij die voor de inwoners staat en ik wil hieraan bijdragen. Ik ben rechtenstudent, ik woon en werk in Houten en ik ben 21 jaar. Ik streef ernaar om makkelijk benaderbaar te zijn en de inbreng van iedereen die begaan is met ons mooie Houten te horen.

Ik zal me 110% inzetten om de frisse, geopinieerde, wervelwind te zijn die Houten af en toe nodig heeft!

Sharon Zwijsen