Initiatief Inwonerspartij vergroot kansen jongeren op de woningmarkt

Initiatief Inwonerspartij vergroot kansen jongeren op de woningmarkt

Motie van raadslid Zwijsen (ITH) resulteert in aanbieden startersleningen in Houten!

Bijna precies een jaar geleden, op 14 februari 2023, diende ons raadslid Sharon Zwijsen een motie vreemd aan de orde van de dag in. In deze motie vroeg de Inwonerspartij aan het college om te onderzoeken of en op welke manier de gemeente Houten startersleningen aan kan bieden aan Houtense jongeren. Ruim 250 gemeentes in Nederland boden op dat moment al startersleningen aan. ITH heeft de afgelopen jaren hard gestreden voor maatregelen die ervoor zorgen dat starters meer kansen krijgen in Houten. De inwonerspartij is dan ook verheugd dat ook de gemeente Houten vanaf dit jaar startersleningen gaat aanbieden!

Een starterslening biedt starters de kans om bovenop de maximale hypotheek die zij bij de reguliere hypotheekverstrekker kunnen krijgen, een extra lening te ontvangen. De starterslening is een goed voorbeeld om op een creatieve manier onze jonge Houtense inwoners te helpen met de aanschaf van een woning. De starters hoeven de eerste 3 jaar ook nog niet af te lossen op de lening, wat hen in het begin wat financiële ruimte kan bieden.

De inwonerspartij zet zich al jaren in voor creatieve ideeën die leiden tot meer kansen voor starters en senioren in gemeente Houten. Raadslid Sharon Zwijsen: “Op dit moment komt Houten betaalbare woningen tekort, terwijl inwoners hier wel veel behoefte aan hebben. De oplossing van de oververhitte woningmarkt is niet alleen te vinden in het bouwen van woningen, maar moeten we ook actief zoeken in creatieve manieren om de aankoop van woningen makkelijker en betaalbaarder te maken.”

De inwonerspartij is blij dat de motie vreemd van raadslid Zwijsen nu door wethouder Molenaar (ITH) is uitgevoerd. Vier weken geleden kwam wethouder Molenaar ook al met een mooie stap voor starters. In het al jaren leegstaande KPN gebouw worden 270 betaalbare koopappartementen van 180.000 tot 280.000 euro gebouwd! De inwonerspartij is verheugd met deze ontwikkeling en we kijken uit naar het verloop van het proces. De wethouder is momenteel bezig met de participatie rondom dit project.

De inwonerspartij is blij dat Houten nu structurele stappen gaat zetten voor starters. We zijn tevreden dat dit raadsvoorstel een meerderheid heeft gekregen omdat naast ITH ook de VVD, Natúúrlijk Houten, SGP en CDA het voorstel steunde. De startersleningen voor jongeren zijn een enorm goede ontwikkeling!