Drugs horen niet thuis in het straatbeeld van Houten!

Drugs horen niet thuis in het straatbeeld van Houten!

Overlast als gevolg van drugsgebruik in Houten is menig inwoner een doorn in het oog. Mij heeft het als strafrechtjurist altijd verbaasd dat het openen van een blikje bier in de openbare ruimte volgens de lokale wetgeving in Houten wel strafbaar is gesteld, maar dat openlijk gebruik van soft- en harddrugs dat niet is.

Al enige tijd terug heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek bevolkingsonderzoek gedaan naar de veiligheidsbeleving onder inwoners in de regio Houten, Nieuwegein en Vijfherenlanden. Hieruit blijkt dat ruim 20% van de inwoners aangeeft dat drugshandel en drugsgebruik voorkomt in zijn of haar buurt. Dat is welgeteld een vijfde van alle inwoners. Ook geeft het onderzoek aan dat 4% ernstige overlast hiervan ondervindt. Dus geen overlast, maar ernstige overlast.

Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke randvoorwaarden voor een prettig woonklimaat in onze gemeente. De gevolgen van overlast kunnen ingrijpend zijn voor onze inwoners. Slapeloze nachten, gevoelens van onveiligheid en niet meer de vrijheid voelen om ergens naartoe te willen gaan. In navolging van de meeste gemeenten in Nederland is op initiatief van de Inwonerspartij het openlijk gebruik van soft- en harddrugs in Houten nu strafbaar gesteld en is er extra capaciteit beschikbaar gesteld voor handhaving.

Sommige partijen zijn hier kritisch over of hebben zelfs weleens laten doorklinken dat legalisering van drugs wellicht een betere optie is. Tja, dan frons ik mijn wenkbrauwen. Recentelijk is het online gokken gelegaliseerd en weet u wat daar de effecten van zijn? U raadt het al. Het Trimbos-instituut meldt een stijging van het aantal gokverslaafden.

Vanzelfsprekend is handhaving alleen niet voldoende. Daarom zet dit college ook in op preventie via educatie en wordt er geïnvesteerd in onderwijs, sport, cultuur en goede jeugdzorg. Maar het sluitstuk ontbrak nog steeds. Drugs horen gewoon niet thuis in ons straatbeeld van Houten en onze inwoners verdienen een leefbare en veilige woonomgeving. Dit geldt voor onze jonge kinderen, onze ouderen en eigenlijk voor iedereen.

Willem Zandbergen, fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten.