De bibliotheek als kloppend hart voor kennis, ontmoeting en inkomensondersteuning

De bibliotheek als kloppend hart voor kennis, ontmoeting en inkomensondersteuning

De bibliotheek vervult in Houten een belangrijke rol voor jong en oud. In een steeds verdergaande geïndividualiseerde maatschappij is het van belang om blijvend te investeren in voorzieningen die midden in de samenleving staan. In vorige colleges is dermate stevig bezuinigd op de bibliotheek dat de kerntaken ervan onverantwoord onder druk zijn komen te staan. Een onbegrijpelijke keuze nu juist de bibliotheek voorziet in een gevarieerd aanbod dat op diverse manieren onze eigen inwoners ten dienste staat. Niet voor niets heeft de Inwonerspartij er daarom voor gezorgd dat de komende raadsperiode structureel geïnvesteerd wordt in de bibliotheek, zodat zij haar waarde kan behouden en vergroten voor onze inwoners.

Hierdoor blijft het mogelijk dat achterstanden in de basisvaardigheden bij kinderen en volwassenen worden voorkomen. Lees- en taalvaardigheid van jongeren kunnen op deze wijze worden versterkt en daarmee worden de maatschappelijke kansen van onze jonge inwoners vergroot. Maar ook blijft de bibliotheek als ?huiskamer van de Houtense samenleving? beschikbaar, waar mensen gratis hun krant kunnen lezen en elkaar kunnen ontmoeten.

Sinds vorige week is ook het informatiepunt digitale overheid geopend. De toenemende digitalisering maakt de landelijke overheid moeilijker toegankelijk voor ouderen en voor laaggeletterden. De spreekuren van de bibliotheek voorzien erin om hen te helpen die recht hebben op voorzieningen maar niet weten hoe je daarvoor in aanmerking komt. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van de energietoeslag, de studiefinanciering, zorgtoeslagen of de gratis openbaar vervoerregeling voor mensen die ouder zijn dan 66 jaar. In deze tijd van stijgende inflatie is het belangrijk dat mensen krijgen waar ze recht op hebben en daarin goed gefaciliteerd worden.

Niet alleen door de extra investering van het college maar juist ook door de vele vrijwilligers van de bibliotheek wordt dit allemaal mogelijk gemaakt. Een bibliotheek als educatie- en kenniscentrum alsmede een ontmoetingsplaats voor inwoners die er ook nog voor zorgt dat mensen in deze moeilijke tijden geholpen worden bij hun aanvragen voor inkomensondersteuning. Dat moet wel een kloppend hart zijn dat blijvende investering verdient.

Willem Zandbergen, fractievoorzitter Inwonerspartij Toekomst Houten