Behoed Houten voor verkeerde keuzes!

Behoed Houten voor verkeerde keuzes!

De afgelopen dagen heeft de gemeenteraad gesproken over de Ruimtelijke Koers. De uitkomsten hiervan zijn zorgelijk: stedelijke verdichting, hoogbouw en Houten-West blijft als ontwikkelgebied voor woningen open. Dit staat volledig haaks op het Houten van nu. Inwoners hebben bewust gekozen voor Houten vanwege het unieke karakter. Als zij in een flat hadden willen wonen, dan hadden zij wel voor Nieuwegein gekozen.

Het college van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie wil bouwen in Houten-West, waarbij een groot aantal woningen binnen een straal van 300 meter van de snelweg wordt gebouwd. De GGD en in haar kielzog het RIVM geven aan dat dit tot ernstige gezondheidsgevolgen gaat leiden. Het gaat dan om hart- en vaatziekten, longkanker en vroegsterfte. Ondanks deze wetenschap wil het college willen en wetens daar bouwen. Bij de coronamaatregelen is het RIVM leidend, maar als het om de gezondheid van onze eigen inwoners gaat dan kennelijk niet.

De ogen van de gemeenteraad zijn gelukkig nu ook geopend en ineens wordt er gezocht naar een alternatief. Een verzoek vorig jaar september van de Inwonerspartij om een second opinion te laten uitvoeren werd echter afgewezen, ondanks dat de risico’s toen al bekend waren. Opnieuw vertraging dus voor de vele woningzoekenden, terwijl we nu al weten dat Houten-West geen sluitende businesscase meer is en onbetaalbaar wordt met de verplaatsing van Jongerius en verlegging van de Rondweg.

De coalitie, D66 en PvdA kiezen ook voor stedelijke verdichting en hoogbouw. Dit terwijl de woningwensen van onze inwoners niet zijn onderzocht. We zien de komende jaren veel mensen de leeftijd bereiken van 65+ en 75+. Moeten we deze inwoners in een appartement van 14 hoog stoppen? De Inwonerspartij vindt van niet. Ook jongeren hebben aangegeven het liefst in een kleine eengezinswoning te willen wonen. De woningmarkt zal muurvast komen te zitten, omdat er geen doorstroom zal plaatsvinden nu de bouwplannen niet aansluiten bij de wensen van inwoners. Bouwen in Oost met een eigen grondpositie biedt veel meer kansen voor betaalbaar wonen en een fijne leefomgeving voor alle Houtenaren.

Willem Zandbergen
Raadslid Inwonerspartij Toekomst Houten