De lokale politieke partij ITH (Inwonerspartij Toekomst Houten) is er vóór de inwoners van Houten. Als dé inwonerspartij van Houten zetten wij ons altijd in om ervoor te zorgen dat inwoners goed betrokken worden bij de besluitvorming. Wij willen dat inwoners al in de planfase worden betrokken en dat zij kunnen meebeslissen bij plannen. De inwoner van Houten staat bij ITH centraal.

ITH is niet gebonden aan landelijke partijen en kan daardoor oprecht en alleen voor de belangen van de inwoners van de gemeente Houten opkomen. Het opkomen voor inwoners van Houten is helaas nog steeds hard nodig in Houten. Er zijn te veel voorbeelden waar dit fout is gegaan. Daarom heeft ITH het volgende uitgangpunt:

INWONERS VOORTAAN VOORAAN!

Image

Onze Standpunten

Betere inspraak en participatie
voor inwoners

INSPRAAK

ITH wil dat de gemeente verplicht wordt de inwoners veel eerder te betrekken bij het besluitvormingsproces.

Lees meer...

Duurzaamheid

DUURZAAM

Er dient een goede verhouding te zijn tussen wat belangrijk is voor het milieu en wat acceptabel is voor de inwoner...

Lees meer...

Leefbaarheid

LEEFBAAR

Onderhoudsniveau van de openbare ruimte schiet tekort. Het onderhoud van de openbare ruimte is een...

Lees meer...

Bruisend Houten

INSPRAAK

ITH is groot voorstander van initiatieven die bijdragen aan een meer bruisend en gezellig karakter van Houten.

Lees meer...

Wonen in Houten

WONEN

ITH wil meer aandacht voor nieuwe woningen voor specifieke doelgroepen zoals starters, jongeren en senioren...

Lees meer...

Veiligheid

VEILIGHEID

Ten aanzien van het veiligheidsbeleid wil ITH een veel betere bescherming voor de inwoner tegen criminaliteit....

Lees meer...